FANTAZII SE MEZE NEKLADOU

4. kapitola - akademie

1. ledna 2008 v 20:25 | Andy |  trochu jinak
Tlak mu působil na celé tělo. Nemohl se ani pohnout. Připadal si jako svázaný. Oči musel mít zavřené, ale i kdyby je mohl otevřít neudělal by to. Cítil, že pořád drží za ruku Angelinu. Už to nešlo vydržet. Myslel si, že se udusí, když v tom ho něco velkou rychlostí vyhodilo na čerství vzduch. Alex okamžitě padl na zem a snažil se do plic nabrat co nejvíc vzduchu. To mu ovšem nebylo jen tak dopřáno. Hned na něj se zřítila Angelina.

"Au." Dostal ze sebe.

"Promiň." Odpověděla sípavým hlasem jak se snažila popadnout dech.

Alex se trochu rozdýchal a postavil se. Rozhlédl se, kde to vůbec jsou. Bili v temné místnosti bez oken a celá byla popsána runami na obranu, proti přemístění, a podobnými ochrannými runami. Pomohl Angelině na nohy a vydal se k jediným dveřím, které byli na druhé straně místnosti. Než se k nim stačili dostat, tak se otevřeli a dovnitř se vřítilo několik lidí s hůlkami v pohotovosti. Alex byl pohotoví a hned držel svoji hůlku v bojové pohotovosti.

"Kdo jste?" Zeptal se jich.

"To bychom se měli ptát snad my ne?" Oplatil mu kousavě jeden muž. "Vy jste k nám vtrhli, ne my k vám." Alex se chvíli rozmýšlel a nakonec došel k názoru, že se nic nestane, když jim to řekne.

"Přišli jsme skrz Devonský portál." Všichni se na sebe zkoumavě podívali a nakonec sklopili hůlky.

"Takže studenti." Usmál se jiný muž.

"Studenti?" Zeptala se nechápavě Angelina, která posbírala všechnu odvahu.

"Ano. Jste totiž na Devonské akademii." A usmál se na ní.


"Co to je za školu?" Zeptala se Angi Alexe, když vedle ní kráčela po chodbě.

"Je to nejlepší škola světa." Odpověděl ji klidně. "Podle záznamů už dlouho neexistuje. Měl jí srovnat se zemí jeden z temných mágů."

"Prdlajs." Zakřenil se jeden z jejich průvodců, co je vedli. "Místo toho, aby to tu rozmetal na prach se přidal k učitelskému sboru a oni pro něj zavedli speciální předmět. Ale už dlouho se nenašel nikdo, co by ho chtěl více studovat. Vy sami znáte asi základy. Tomu se říká černá magie."

"A co tady teda vyučujete?" Zeptal se zájmem Alex.

"To je různé. Hodně lidí je takových, že se zaměří více na jedno odvětví a to potom dotáhnou do dokonalosti. Hlavně si vybírají předměty, jako je přeměňování, z těch lidí jsou většinou pracanti, to znamená lidi, kteří něco vyrábějí. Kupříkladu hůlky, domy a tak dál. Pak jsou tu ti co studují formule. Lidi co potom dělají zaklínače, ovlivňují počasí, nebo dělají pro ministerstvo. Pak samozřejmě lektvary." Angelině zazářili oči. "Ti nacházejí největší uplatnění, jako lékouzelníci. Lidé co se zabývají obranou proti černé magii. Budoucí bistrozorové. No a nakonec to nejlepší. Studium temných mágů."

"To tady cvičíte smrtijedy?" Užasl Alex.

"Ne, to opravdu ne. Aby jsi rozuměl. Když chceš studovat tento obor musíš udělat velice náročné psychotesty. Je to opatření, aby jsi někdy nezačal páchat zlé skutky."

"A co dělají tyto lidé?" Zeptal se Alex.

"Většinou to jsou lidé, co bojují proti černokněžníkům, nebo to jsou vynálezci štítů a dalších věcí, které se používají k obraně."

"Nebo tito lidé pracují na odboru záhad." Ozval se další z jejich průvodců.


To už celí zástup vešel do sálu, kde byl velký kruhoví stůl. Alex s Angelinou ho přelétli očima a uvědomili si, že zde není místo pro ně.

"Kdo jste a jak jste se dostali na akademii?" Zeptal se starý muž naproti nim.

"Mě říkají Alex White. Neznám své skutečné jméno, takže vám ho nebudu moci prozradit. Tato dívka se jmenuje Ginny Weasliová, ale já jí říkám Angelina Greenová kvůli ochraně. Dostali jsme se sem portálem z Anglie. Nevěděli jsme kam nás portál zanese, jenom jsme věděli, že se mu říká Devonský. Nespojoval jsme si to s touto akademií." Odpověděl Alex.

"Proč nám to tu říkáš tak dopodrobna?" Zeptala se žena a sledovala chlapce, který ještě pořád držel dívku za ruku.

"Nechci, aby jste pojali podezření, že vám něco tajím a pak nás vyslýchali. Radši vám všechno řeknu na rovinu." Žena uznale pokývla hlavou.

"Proč nechceš, abychom vás vyslýchali?" Zeptal se muž tak kolem pěta-dvaceti.

"Mám s tím špatné zkušenosti." Odpověděl na rovinu Alex.

"Špatné zkušenosti? Co to znamená?" Zeptal se jeden z mužů co je přivedli.

"Když jsme byl malí, tak mě Voldemor neboli Tom Roivold Raddle unesl a já vyrůstal u něj. Dělal si ze mě sluhu a dost často mě trestal. Když jsme se naučil číst a psát dělal jsme mu poslíčka. Pak jsme se naučil runové texty a tak jsem povýšil na překladatele. To mi bylo pět. Aby se ujistil, že mu říkám pravdu tak mě mučil a vyslýchal." Všichni se na něj překvapeně dívali. Angi mu stiskla ruku. Nevěděla, že měl takhle těžké dětství.

"Kdo z vás otevřel portál?" Zeptal se starý muž s dlouhým plnovousem. Seděl na vyřezávané židli o kterou měl opřenou hůl a jeho černé oči se zabodávali do mladíka.

"Já." Přiznal Alex.

"Co jsi si od toho sliboval?" Vyptával se dál.

"Noví začátek." Odpověděl okamžitě Alex.

"Nedělal jsi to proto, aby jsi unikl a už se nevrátil?"

"Nikdy mě nenapadlo, že bych se vzdal Anglie. Potřeboval jsem na nějakou dobu zmizet, abych se připravil a poté mohl čelit Voldemortovi."

"Takže to děláš proto, aby jsi se pomstil?"

"Ne. Proto to nedělám. Já mám sice důvod k pomstě, ale nic jí nezískám. Spíš chci, alby ostatní neměli takový život jako já. Nikomu bych to nepřál." Stařec si ho prohlížel.

"A co když Voldemort padne? Co bude potom?"

"Potom? Potom bych chtěl někam odejít. Pryč od toho všeho. Založit si rodinu. Mýt kamarády a normální práci a hlavně chvíli žít normální život." Stařec se ušklíbl.

"Co je to normální život?" Alex se zarazil.

"Nechápu vás."

"No jistě, že nechápeš. Nikdy jsi nezažil normální život. Řeknu to takhle. Normální život je nuda. Každý den je to to samé. Ráno vstaneš, oblíkneš se, umyješ se, jdeš do práce, domů přijdeš až navečír pochováš si dítě, pomiluješ se s ženou a večer jdeš zase spát. Je to stereotyp. Ty jsi zvyklý být v pohybu, mýt pořád adrenalin v krvi, bojovat o přežití. Co když Voldemort padne a ty nebudeš mít kam jít?" Zajímal se.

Všichni sledovali tuhle debatu se zájmem. Většina už pochopila, o co jde jejich příteli. Jenom Alex s Angelinou nevěděli. Nad tímhle se musel zamyslet. Co by dělal. Ten muž má pravdu. Vždyť by to byla nuda. Alex nevěděl, až potom mu začalo pomalu svítat. Na jeho obličeji se začal rýsovat úsměv.

"Já bych se nikdy nenudil." Usmál se na muže. Ten překvapeně pozvedl obočí.

"A jak to?" Optal se.

"Hned z několika důvodů. Zaprvé: Když někoho opravdu milujete, tak každá chvilka s ním je k nezaplacení a je jedinečná, takže nehrozí, že bych si stěžoval. K tomu jsme ještě dost vynalézavý člověk a dokážu se zabavit. Zadruhé: Musíte mít něco, co vás rozptýlí a bude vás to bavit. Koníčky, sport, nebo práci. To je potom docela výhra. A zatřetí: Na světě nikdy nebude mír. To jsou pouze přechodné stavy mezi jednotlivými válkami."

"A co až budeš starý?" Zeptal se ho muž.

"Jsme staří tak na kolik se cítíme. Dokud budu schopen udržet hůlku budu bojovat za hodnoty, kterým věřím."

"A co to jsou za hodnoty?"

"Přátelství, rodina, láska a domov."

"A proč ne třeba dobro?"

"Protože ve jménu dobra bylo spácháno snad více zloby než za stranu zla. Já se nepřiřazuji ani na jednu z těchto stran. Bráním sebe a lidi. Záleží mi na jednotlivci a neberu lidi jako celek. Já si uvědomuji, že narozdíl od figurek na šachovnici jsou lidi živí a mají rodiny." Muž na to nic neřekl, jenom mu dlouho hleděl do očí. Alex si to ani neuvědomil, ale celou dobu měl volně přístupnou mysl a všichni v něm mohli číst jako v otevřené knize. Proto také všichni věděli, že mluvil pravdu. Muž se usmál a přikývl.

"Výborně." Všichni se na Alexe usmáli. Ten nechápal co se děje. "Teď bych se vás rád zeptal, co by jste chtěli studovat. Obory se dost prolínají, takže budete mít jednoho mistra a ten vás zasvětí do všech tajů, co sám zná. A věřte mi, že jich není málo." Alex se podíval na Angi.

"Já bych chtěla studovat lektvary." Promluvila do ticha.

"A už jsi se o to někdy pokoušela?" Zajímala se mladá žena.

"Jistě. Doma jsem vařila lektvary pořád. Naši si mysleli, že jsem moták, a tak mi nezbývalo nic jiného." Žena přikývla.

"Dobře já jí beru." Usmála se na ní.

"Pojď sem." Angelina se pustila Alexe a odešla si stoupnout za ženu.

"A co ty hochu?" Zeptal se znova muž.

"Já bych chtěl podstoupit učení temných mágů."

"Myslíš, že na to máš?"

"Nevím, ale budu dělat všechno pro to, abych dokázal to co mi mistr zadá podle jeho představ."

"Tak to bůh s tebou chlapče." Uslyšel nedaleko od sebe tiché zamumlání. Alex se podíval po místnosti a zjistil, že na něj všichni hledí.

"Neskončíš se studiem dřív, jak ti mistr řekne, že už tě víc nemůže naučit?" Zeptal se ho muž.

"Ne." Odpověděl důrazně chlapec.

"V tom případě tě přijímám do učení." Oznámil mu ten starý muž.

"Vy jste mistr temné magie?"

"Ano."

"A ta naše hádka měla být ten test?" Zeptal se udiveně.

"Ano a musím přiznat, že jsi obstál na jedničku." Usmál se na něj. "Teď jestli nás omluvíte vážení kolegové mám zase po dlouhé době studenta." S tím se zvedl z křesla a vydal se pryč.


Alex se ještě podíval na Angi a s pokrčením rameny zamával a odešel. V jedné menší chodbě dostihl svého mistra a šel pokorně za ním.

"Po dobu tvého výcviku se nebudeme vůbec zdržovat na hradě. Bylo by to příliš svazující. Můžeme být mimo i několik let. Neboj se. Budeme v civilizaci, jenom ne zde. Na očích ostatních studentů. Náš výcvik bude jak praktický tak teoretický. Teorie je nezbytná k pořádné praxi."

"A kde se mám učit?"

"Neboj se. Máme vlastní základnu. Tam je to trochu jinačí, ale zato pro naše účely vyhovující." Alex sklopil hlavu.

"Takže Angelinu neuvidím několik let?" Mistr se na něj otočil.

"Je mi líto, ale neuvidíš. V boji je k nezaplacení informovanost o protivníkovi a proto nikdo nesmí vidět co dokážeš." Chytil chlapce za rameno a oba se přemístili neznámým způsobem neznámo kam.
 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lupus Lupus | 1. ledna 2008 v 20:38 | Reagovat

začíná to být opravdu zajímavé

2 Giner Giner | 1. ledna 2008 v 20:48 | Reagovat

fakt zajímavé:)) Těším se na pokračování:)

3 Giner Giner | 1. ledna 2008 v 20:49 | Reagovat

a ještě jsem zapomněla: přeji všechno nejlepší do roku 2008:)

4 Pegy Pegy | 1. ledna 2008 v 22:14 | Reagovat

Nádhera moc jsem se na kapču těšila dikis

5 Pegy Pegy | 1. ledna 2008 v 22:14 | Reagovat

Nádhera moc jsem se na kapču těšila dikis

6 romalt2 romalt2 | 1. ledna 2008 v 22:35 | Reagovat

Suprrrr, se těčím na další.=)

7 Aknel Aknel | Web | 1. ledna 2008 v 22:40 | Reagovat

Super kapitola, už se mocinky těším na další.

8 gwindor gwindor | 1. ledna 2008 v 23:37 | Reagovat

Popravde myslel jsem si ze uz snad ani novou kapitolu ani nepridas, coz by balo moc skoda, protoze tahle povidka je naprosto super, jsem zvedavej na Alexe a jeho vycvik. Doufam ze brzo pridas dalsi :-).

9 KiVi KiVi | Web | 2. ledna 2008 v 0:07 | Reagovat

skvělý to bude úžo:))) se těšim na další:))

10 Stesii Stesii | 2. ledna 2008 v 0:21 | Reagovat

stylová kapitolka , tohle sem vážně moc nečekala, tak by mě zajímalo, co bude dál, jenom doufam, že to bude originální:D

11 Kaitlin Kaitlin | Web | 2. ledna 2008 v 10:42 | Reagovat

teda, moc hezká kapitola..=D  Opravdu skvělá..no, jsem zvědavá, jak to Harry, vlastně Alex všechno zvládne..jen škoda, že se ti dva teď takovou dobu neuvidí

12 Greisy Greisy | 2. ledna 2008 v 12:13 | Reagovat

To je vážně napínavý!!! Už se těšim na pokráčko :-D

13 Petula Petula | 2. ledna 2008 v 13:01 | Reagovat

WOW! Báječná kapitolka. je dobrý skončit jedno dílko a začít další. Moc se mi líbí jak námět, téma a děj. Je to prostě super. Už se budu těšit na další kapitolku.

14 Veri Veri | 2. ledna 2008 v 13:09 | Reagovat

Nádherná kapitolka!! Byla napínavá a taková upřímná........ Musím říct, že jsem zvědavá, jak to bude pokračovat a nedokážu si to představit....... Mno tak hodně štěstí se psaním!!

15 Hallten Hallten | E-mail | Web | 2. ledna 2008 v 13:57 | Reagovat

bylo to super. Tuto sem nečekl. No těšim se na další

16 Sseth Sseth | 2. ledna 2008 v 15:07 | Reagovat

juhú, super kapitola, začína sa mi to páčiť.

17 romalt romalt | 2. ledna 2008 v 16:11 | Reagovat

kláááááááásný. moc moc. Těším se na další kapitolku.

18 Arwenka Arwenka | 2. ledna 2008 v 16:25 | Reagovat

opravdu skvele napsana kapitola, zacina to byt i dejove zajimave, doufam, že brzy neco pridas. A je jedno k cemu.

19 cvokla-jane cvokla-jane | 2. ledna 2008 v 16:39 | Reagovat

super kapitola

20 Wigy Wigy | 2. ledna 2008 v 21:46 | Reagovat

Nádherný,  dokonalá kapitolka..... Už se těším, na jeho výcvik... Tak snad bude v brzké době další kapitolka....=oD

21 katy katy | 3. ledna 2008 v 13:07 | Reagovat

jaaaj, super skoda len ze nebude s ginny...ale aj tak sa tesim na dalsiu kapitolku

22 Tirael Tirael | 3. ledna 2008 v 14:15 | Reagovat

je to naprosto super, už sem se nemoh dočkat tadytej kapitoly, tak ať nemusim čekat na další ;-)

23 Blytonka Blytonka | 3. ledna 2008 v 15:21 | Reagovat

Nádhera!!!

24 Terča Terča | 3. ledna 2008 v 17:29 | Reagovat

jo je to skvělý jen mně nebaví čekat na jednu kapitolu půl roku

25 jita jita | 4. ledna 2008 v 10:29 | Reagovat

jo no doufám že další bude dřív...

26 Sabriel Sabriel | 5. ledna 2008 v 9:03 | Reagovat

Wow... Nějak se to rozjelo, co? Téda, teď se pořádně těším na další kapitolu :o) . Doufám že bude brzy... :D

27 Saskya Saskya | Web | 5. ledna 2008 v 19:44 | Reagovat

veľmi pekné

28 miki miki | 5. ledna 2008 v 20:16 | Reagovat

bombááá- sice jsem si musela znovu celou povídečku, neboť pauzička mezi kapitolkymi byla poněkud delší... ale i tak to stálo za to...!!!!

29 MarS MarS | 6. ledna 2008 v 1:07 | Reagovat

velmi pekne :-) jen jsem si musel precist zacatek abych si vzpomel, od posledni kapitolky mne delilo par milionu slov v jinych povidkach.....

30 pekné pekné | 23. ledna 2008 v 18:22 | Reagovat

moc se těšim na další kapču hlavně n ato co budou říkat až se opět uvidí

31 Aranea Aranea | 25. ledna 2008 v 22:38 | Reagovat

super kapitola je to zajimavý teším se na další kapitolu

32 rikisa rikisa | Web | 4. února 2008 v 20:53 | Reagovat

pěkná povídka, velice zajímavý a originální, jen tak dál

33 helena helena | E-mail | 18. února 2008 v 21:12 | Reagovat

jeeeeje to je krasa. honem dalsi kapcu nebo prasknu zvedavosti. jses vazne mistr.

34 ok.line ok.line | 2. března 2008 v 14:23 | Reagovat

hej super ;) přidej prosim co nejdřiv další kapitolu;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama